Tuyển tập thơ Lưu Quang Vũ

511

Tuyển tập thơ Lưu Quang Vũ 

Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 2004 

Giọng đọc: Hồng Hà