Tuyển tập thơ Lưu Quang Vũ

578

Tuyển tập thơ Lưu Quang Vũ 

Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 2004 

Giọng đọc: Hồng Hà