Tuyển tập thơ Lưu Trọng Lư

496

Tuyển tập thơ Lưu Trọng Lư  

Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 2005

Giọng đọc: Trung Nghị