Tuyển tập thơ Nguyễn Bính

1640

Tuyển tập thơ Nguyễn Bính 

Nhà xuất bản Văn Học Long An ấn hành 1986

Giọng đọc: Hướng Dương