Lục Vân Tiên

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu 

Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 1996

Giọng đọc: Hướng Dương 

  Sách nói khác:

 • Chiêu hồn thập loại chúng sinh – Nguyễn Du - Thơ
 • Hạt Bụi Thơ Bầu Trời Thơ – Nguyễn Thái Dương - Thơ
 • Truyện Kiều – Nguyễn Du - Thơ
 • Tuyển tập thơ Nguyễn Bính - Thơ
 • Tuyển tập thơ Nguyễn Khuyến - Thơ
 • Thả Một Bè Lau – Thích Nhất Hạnh - ThơTổng Hợp Phật Pháp
 • Thi Tứ Phê Bình và Tiểu Luận – Chu Xuân Bình - Thơ
 • Điêu Tàn tác phẩm và dư luận – Chế Lan Viên - Thơ
 • Tuyển tập thơ Lưu Quang Vũ - Thơ
 • Tuyển tập thơ Lưu Trọng Lư - Thơ
 • Góc Sân và Khoảng Trời – Trần Đăng Khoa - Thơ
 • Tuyển tập thơ Xuân Diệu - Thơ
 • Tuyển tập thơ Xuân Quỳnh - Thơ
 • Tuyển tập thơ Huy Cận - Thơ
 • Lời Hoa – TT. Thích Chân Tính - Thơ
 • Giảng luận về Tản Đà – Bùi Giáng - Thơ
 • Tuyển tập thơ Hàn Mặc Tử - Thơ
 • Chinh Phụ Ngâm – Đặng Trần Côn - Thơ
 • Tuyển tập thơ Chế Lan Viên - Thơ
 • Tuyển tập thơ Tố Hữu - Thơ