Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu

2959

Lục Vân Tiên

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu 

Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 1996

Giọng đọc: Hướng Dương