Góc Sân và Khoảng Trời

Tác giả: Trần Đăng Khoa 

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành 

Giọng đọc: Hướng Dương 

  Sách nói khác:

 • Sáng Vầng Trăng Khuyết – Nhiều tác giả - Thơ
 • Bùi Giáng – Thi sĩ kỳ dị – Trần Đình Thu - Thơ
 • Chinh Phụ Ngâm – Đặng Trần Côn - Thơ
 • Hạt Bụi Thơ Bầu Trời Thơ – Nguyễn Thái Dương - Thơ
 • Giảng luận về Tản Đà – Bùi Giáng - Thơ
 • Gái Quê – Hàn Mặc Tử - Thơ
 • Tuyển tập thơ Lưu Trọng Lư - Thơ
 • Điêu Tàn tác phẩm và dư luận – Chế Lan Viên - Thơ
 • Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
 • Chiêu hồn thập loại chúng sinh – Nguyễn Du - Thơ
 • Thơ Bông Súng – Huỳnh Trung Hiếu - Thơ
 • Tuyển tập thơ Huy Cận - Thơ
 • Thi Tứ Phê Bình và Tiểu Luận – Chu Xuân Bình - Thơ
 • Tuyển tập thơ Quang Dũng - Thơ
 • Tuyển tập thơ Hàn Mặc Tử - Thơ
 • Tuyển tập thơ Tú Xương - Thơ
 • Tuyển tập thơ Lưu Quang Vũ - Thơ
 • Tuyển tập thơ Nguyễn Khuyến - Thơ
 • Tuyển tập thơ Chế Lan Viên - Thơ
 • Tuyển tập thơ Nguyễn Bính - Thơ