Bùi Giáng – Thi sĩ kỳ dị

Tác giả: Trần Đình Thu

Nhà Xuất Xản Trẻ ấn hành năm 2007

Giọng đọc: Hướng Dương

  Sách nói khác:

 • Hạt Bụi Thơ Bầu Trời Thơ – Nguyễn Thái Dương - Thơ
 • Thi Tứ Phê Bình và Tiểu Luận – Chu Xuân Bình - Thơ
 • Giảng luận về Tản Đà – Bùi Giáng - Thơ
 • Góc Sân và Khoảng Trời – Trần Đăng Khoa - Thơ
 • Sáng Vầng Trăng Khuyết – Nhiều tác giả - Thơ
 • Thơ Bông Súng – Huỳnh Trung Hiếu - Thơ
 • Điêu Tàn tác phẩm và dư luận – Chế Lan Viên - Thơ
 • Chinh Phụ Ngâm – Đặng Trần Côn - Thơ
 • Tuyển tập thơ Nguyễn Bính - Thơ
 • Tuyển tập thơ Quang Dũng - Thơ
 • Hồ Chí Minh và Nhật Kí Trong Tù - Thơ
 • Nhật Kí Trong Tù – Hồ Chí Minh - Thơ
 • Tuyển tập thơ Lưu Trọng Lư - Thơ
 • Chiêu hồn thập loại chúng sinh – Nguyễn Du - Thơ
 • Lời Hoa – TT. Thích Chân Tính - Thơ
 • Thả Một Bè Lau – Thích Nhất Hạnh - ThơTổng Hợp Phật Pháp
 • Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
 • Tuyển tập thơ Xuân Quỳnh - Thơ
 • Tuyển tập thơ Bích Khê - Thơ
 • Tuyển tập thơ Hồ Dzếnh - Thơ