Tuyển tập thơ Hồ Dzếnh

430

Tuyển tập thơ Ho Dzenh

Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 1997

Giọng đọc: Hồng Hà