Tuyển tập thơ Tú Xương

651

Tuyển tập thơ Tú Xương 

Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành 

Giọng đọc: Hồng Hà