Tuyển tập thơ Tú Xương

588

Tuyển tập thơ Tú Xương 

Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành 

Giọng đọc: Hồng Hà