Sáng Vầng Trăng Khuyết

Tác giả: Nhiều tác giả 

Nhà xuất bản Văn Nghệ ấn hành năm 2009

Giọng đọc: Hồng Hà 

  Sách nói khác:

 • Tuyển tập thơ Nguyễn Khuyến - Thơ
 • Góc Sân và Khoảng Trời – Trần Đăng Khoa - Thơ
 • Giảng luận về Tản Đà – Bùi Giáng - Thơ
 • Bùi Giáng – Thi sĩ kỳ dị – Trần Đình Thu - Thơ
 • Tuyển tập thơ Lưu Trọng Lư - Thơ
 • Thơ Bông Súng – Huỳnh Trung Hiếu - Thơ
 • Chinh Phụ Ngâm – Đặng Trần Côn - Thơ
 • Điêu Tàn tác phẩm và dư luận – Chế Lan Viên - Thơ
 • Hạt Bụi Thơ Bầu Trời Thơ – Nguyễn Thái Dương - Thơ
 • Tuyển tập thơ Tú Xương - Thơ
 • Tuyển tập thơ Lưu Quang Vũ - Thơ
 • Tuyển tập thơ Quang Dũng - Thơ
 • Tuyển tập thơ Tố Hữu - Thơ
 • Hồ Chí Minh và Nhật Kí Trong Tù - Thơ
 • Thi Tứ Phê Bình và Tiểu Luận – Chu Xuân Bình - Thơ
 • Chiêu hồn thập loại chúng sinh – Nguyễn Du - Thơ
 • Tuyển tập thơ Hàn Mặc Tử - Thơ
 • Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
 • Tuyển tập thơ Xuân Diệu - Thơ
 • Gái Quê – Hàn Mặc Tử - Thơ