Giảng luận về Tản Đà

Tác giả: Bùi Giáng 

Nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 2001

Giọng đọc: Hướng Dương