Thơ Bông Súng 

Tác giả: Huỳnh Trung Hiếu 

Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành 

Giọng đọc: Phương Thảo