Tuyển tập thơ Tố Hữu

1309

Tuyển tập thơ Tố Hữu 

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1998

Giọng đọc: Hướng Dương