Tuyển tập thơ Xuân Quỳnh

711

Tuyển tập thơ Xuân Quỳnh

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành năm 1991

Giọng đọc: Hướng Dương