Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Bài pháp thoại: Sống Một Ngày Trọn Vẹn do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh ngày 22.06.2013 – wWw.TuSachPhatHoc.Com