27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 27 June, 2017
Danh mục Thích Minh Đạo

Thích Minh Đạo

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Minh Đạo. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Chuẩn Bị Tư Lương (KT19) - Thích Minh Đạo | Phật Pháp Ứng Dụng

Chuẩn Bị Tư Lương (KT19) – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/zuCP1pU9cO4 Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Minh Đạo | Thượng Tọa Thích Minh Đạo giảng http://bit.ly/thichminhdao Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Con Đường Vào Đạo (KT44) - Thầy Thích Minh Đạo | Phật Pháp Ứng Dụng

Con Đường Vào Đạo (KT44) – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/JXoiR2JACek Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Minh Đạo | Thượng Tọa Thích Minh Đạo giảng http://bit.ly/thichminhdao Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Vạn Pháp Quy Tâm Lục Phần 3 - Thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vạn Pháp Quy Tâm Lục Phần 3 – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/xWXfm0hS6MA Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vạn Pháp Quy Tâm Lục Phần 11 - Thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vạn Pháp Quy Tâm Lục Phần 11 – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/0uULc0wZ3HQ Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Giác Ngộ Lý Vô Thường Là Hết Khổ - Pháp thoại thượng tọa Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giác Ngộ Lý Vô Thường Là Hết Khổ – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/d4HcXYTourE Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tu Là Nguồn An Lạc Hạnh Phúc - TT Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Là Nguồn An Lạc Hạnh Phúc – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/OT-2s5WxDmE Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tại Sao Chúng Ta Khổ - TT Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tại Sao Chúng Ta Khổ – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/Uq5VrO6rndQ Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vạn Pháp Quy Tâm Lục Phần 5 - Thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vạn Pháp Quy Tâm Lục Phần 5 – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/U1F23akdtz0 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Đức Phật Một Nhà Đại Giáo Dục - Pháp thoại thầy Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đức Phật Một Nhà Đại Giáo Dục – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/bU1ljw8Ks3s Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Giá Trị Của Sự Tụng Kinh - Pháp thoại thầy Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giá Trị Của Sự Tụng Kinh – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/dmCaTiu_Dvk Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lục Đạo Luân Hồi - Pháp thoại thượng tọa Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lục Đạo Luân Hồi – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/o9yLu4Bff1E Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Hạnh Nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát - Pháp thoại thượng tọa Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/_x2OPn0Hz1Y Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Kinh Phước Đức - Pháp thoại thượng tọa Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phước Đức – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/8Thj-5LDNE0 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lỗi Lầm Và Những Phương Pháp Hóa Giải - Pháp thoại thượng tọa Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lỗi Lầm Và Những Phương Pháp Hóa Giải – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/jMy6wJGLpJI Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe - TT Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/rLrjxuPWJAQ Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Hiếu Trong Đạo Phật - Pháp thoại thượng tọa Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hiếu Trong Đạo Phật – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/yHAl2-NyZXo Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Chết Đi Về Đâu - Pháp thoại thầy Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chết Đi Về Đâu – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/tvkeV11Z7kw Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vạn Pháp Quy Tâm Lục Phần 6 - Thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vạn Pháp Quy Tâm Lục Phần 6 – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/AYEA2kCcWIs Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Giá Trị Của Tam Bảo - Pháp thoại thầy Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giá Trị Của Tam Bảo – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/ZPQXawOk79g Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Những Điều Hạnh Phúc - Pháp thoại thượng tọa Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Những Điều Hạnh Phúc – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/PPjmjBYTTk0 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Ý Nghĩa Phật Đản - TT Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Phật Đản – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/UmCLxGSzhEI Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Hạnh Phúc - Pháp thoại thượng tọa Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/BBfmNQDgw18 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Ăn Hiền Ở Lành - Pháp thoại thầy Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ăn Hiền Ở Lành – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/B7ydcf-SPFI Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vạn Pháp Quy Tâm Lục Phần 1 - Thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vạn Pháp Quy Tâm Lục Phần 1 – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/loRzhKjygFY Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vạn Pháp Quy Tâm Lục Phần 8 - Thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vạn Pháp Quy Tâm Lục Phần 8 – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/xFBW5VZBLcc Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thứ Tài Sản Không Bao Giờ Mất - TT Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thứ Tài Sản Không Bao Giờ Mất – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/9k5USWCFEHo Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Kinh Khúc Gỗ Trôi Sông - Pháp thoại thượng tọa Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Khúc Gỗ Trôi Sông – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/12CG5yyLPno Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
4 Pháp Đạo Đức Căn Bản Của Người Phật Tử - Pháp thoại thầy Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

4 Pháp Đạo Đức Căn Bản Của Người Phật Tử – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/q9oNSDxfdh8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Đường Về Cực Lạc - Pháp thoại thầy Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đường Về Cực Lạc – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/L0RmK-GB3pk Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tu Qua Cách Thức Chăn Trâu Đức Phật Đã Dạy - TT Thích Minh Đạo.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Qua Cách Thức Chăn Trâu Đức Phật Đã Dạy – Thích Minh Đạo

http://youtu.be/BOhCC5K3T-4 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Minh Đạo thuyết giảng https://goo.gl/0L3IsC Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...