Ý nghĩa hoa sen – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 4-12-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1656,y-nghia-hoa-sen.tsph

Ý nghĩa hoa sen – Thích Nhật Từ
Đánh giá