Bài giảng “Chúc Xuân 2013” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân nhân dịp khánh tuế chúc xuân đầu năm, ngày mồng 1 tết Nguyên Đán 2013

Download MP3

Đánh giá