Pháp âm “Cơ Hội Là Gì” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền (Hoa Kỳ) ngày 23/11/2014 (02/10/Giáp Ngọ)