Xã hội đang từng bước phát triển, tuy nhiên bên cạnh đó nhiều tệ nạn xã hội cũng đang hình thành làm phá vỡ các truyền thống, văn hoá, đạo đức… từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam, từ đó gây ra nhiều đau thương và mất mát cho cả gia đình và xã hội.

Vì vậy để góp phần củng cố tinh thần đoàn kết yêu thương, bảo vệ các giá trị đạo đức và xây dựng một xã hội tốt đẹp thì chúng ta phải cùng nhau bảo vệ và tiếp tục phát huy các truyền thống tốt đẹp đó. Và một trong các phương pháp này là chúng ta phải biết yêu thương chân thành.

Như lời Phật dạy “Muốn yêu thương một con người, trước hết chúng ta cần phải hiểu một con người”, vì khi đó ta dễ cảm thông và tha thứ cho mọi lỗi lầm và sai sót của họ. Đây cũng là phương pháp giúp chúng ta nhìn sâu vào một vấn đề để kiểm soát mọi hành vi của bản thân để từ đó có tấm lòng bao dung và độ lượng với người khác.

Tuy nhiên để hiểu một con người, điều này thật không đơn giản và đòi hỏi chúng ta phải biết thực tập chánh niệm và quán chiếu. Chúng ta thực tập ở mức độ nào thì sẽ có thể kiểm soát được vấn đề ở mức độ đó.

Ngoài ra, tu học cũng là một phương pháp giúp chúng ta có sự thay đổi và chuyển hoá cho bản thân. Người phật tử có duyên lành học đạo và tiếp cận với môi trường đạo đức sẽ nhận thức mọi thứ tốt đẹp hơn, từ đó thay đổi chính mình và hoàn cảnh xung quanh. Đây cũng chính là những người sẽ tiên phong trong việc hướng dẫn con cái và người thân của mình đến với phật pháp nhằm giảm thiểu các hành vi xấu.

Pháp thoại Để Yêu Thương Chân Thành do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Giác Nguyên (Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam), ngày 09/06/2017 (15/05/Đinh Dậu)

Download MP3