Pháp thoại “Hạnh Ban Vui Phần 1” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết pháp trong khóa tu Phật Thất lần 9 tại chùa Long Thành (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) năm 2006

Download MP3

Hạnh Ban Vui Phần 1 – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote