Pháp thoại Niềm Vui Người Cư Sĩ do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 29/12/2018

Niềm Vui Người Cư Sĩ – Thích Nữ Như Lan
4.5 (90%) 2 votes