Pháp thoại 10 Công Hạnh Người Xuất Gia Cần Tu Tập do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (Xã Mỹ Hội – Huyện Cao Lãnh – Tỉnh Đồng Tháp), ngày 20/06/2017

video