Pháp âm 5 Điều Cần Buông Bỏ Để Sồng An Vui do Ni Sư Như Lan giảng tại chùa Long Thạnh (TP . Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 30/10/2018

video