Pháp âm “Âu Cũng Là Số Phận” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Châu Như (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) ngày 16/09/2011 (19/08/Tân Mão)

Download MP3

Bài liên quan