Pháp thoại Ba Cấp Độ Hành Trì Của Người Xuất Gia do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Kỳ Viên (H. Long Hồ – T. Vĩnh Long), ngày 07/07/2018

video