Pháp thoại Ba điều căn bản sống an vui do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. ĐồngTháp) ngày 25/06/2019

video