Pháp thoại Ba điều không nên đợi do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc – T.  Đồng Tháp) ngày 11/08/2019

video

Bài liên quan