Pháp thoại “Ba điều tội lỗi cần nên tránh” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 20/12/2019

video

Bài liên quan