Pháp thoại Ba điều vui do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 16/06/ 2019

video