Pháp thoại Ba Lời Không Nên Nói, Ba Việc Không Nên Làm do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 13/09/2018

video

Bài liên quan