Pháp thoại Ba tiêu chuẩn của người học Phật do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. ĐồngTháp) ngày 27/07/2019

video