Bài pháp thoại “Bát Nhã Tâm Kinh Phần 1” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang (243 Sư Vạn Hạnh, quận 10, HCM) vào ngày 17-07-2011 (17-06-Tân Mão)

video

Download MP3