Bài pháp thoại “Bát Nhã Tâm Kinh Phần 2” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang (243 Sư Vạn Hạnh, quận 10, HCM) vào ngày 31-07-2011 (01-07-Tân Mão)

video

Download MP3

Bài liên quan