Pháp thoại “Biết đón nhận để tu tập” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hòa Long (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 31/12/2019

Bài liên quan