Pháp âm Bốn Chữ Hiếu do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại CHÙA LINH SƠN (X. Mỹ Hiệp – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 29/08/2017

Bài liên quan