Pháp thoại Bốn Cơ Sở Biểu Hiện Lòng Từ Bi do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 13/07/2018

Bài liên quan