Pháp thoại Bốn Hạnh An Lạc do SC Thích Nữ Như Lan giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 16/07/2017

video