Pháp thoại Bốn pháp an lạc cho người cư sĩ do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 02/09/2019

Bài liên quan