Pháp thoại Bốn pháp tối thượng do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh sơn (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 23/08/2019

video