Pháp thoại Buông xuống muôn duyên để lo tu do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Viên (H. Long Hồ – T. Vĩnh Long) ngày 04/10/2019

video