Pháp thoại Chánh hạnh của người tu Tịnh Độ do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 14/07/2019

video