Bài pháp thoại Chất Lượng Một Con Người do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Thọ (X. Tân Nhuận Đông – H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 10/05/2018

video