Pháp thoại “Chuyển hóa nghiệp xấu thay đổi cuộc đời” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hòa Long (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 31/01/2020

Bài liên quan