Pháp thoại Chuyên tâm niệm Phật – phát nguyện vãng sanh do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc – T. Đồng Tháp) ngày 09/10/2019

Bài liên quan