Pháp thoại Có ba điều Phật không làm được do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hòa Log (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 02/11/2019

Bài liên quan