Pháp thoại “Đạo Đức Phật Giáo Cải Thiện Xã Hội Như Thế Nào” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiên Hòa (167/2 Thủ Khoa Huân, thị xã An Thạnh, tỉnh Bình Dương) ngày 27/09/2015 (15/08/Ất Mùi)

video

Download MP3

Bài liên quan