Bến Sông Xưa – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Vĩnh Quang (TX. Châu Đốc - T. An Giang)

Năm Năm Sáu Tháng Bảy Ngày – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Phước Thành (H. Cầu Ngang - T. Trà Vinh), ngày 11-04-2018

Đường Ai Nấy Đi – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Chánh Giác (Suối Rao, Châu ĐỨc, Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 03-12-2017

Tàn Nhưng Không Phế – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc Lần Thứ 46 tại chùa Thiên Quang (TX. Dĩ An - T. Bình Dương), ngày 24/06/2017

Trả Nợ Tình Xa – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Tịnh Xá Ngọc Thành, P. Linh Đông - Q. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh 

Xem nhiều