Nói Cho Nhau Nghe (KT96) – Thích Nguyên Hiền

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 96 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 14-10-2018

Điều công bằng nhất trên thế gian – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiền Quang (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 13/04/2019

Kiếp Phù Du – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Huỳnh Quang Ni Tự trong khóa tu một ngày an lạc

Phương thức chăm sóc người bệnh – Thích Viên giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 20.03.2019

Trái Tim Và Cuộc Sống – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Tịnh Xá Trung Tâm trong khóa tu bát quan trai

Chịu Không Nổi – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Chùa Linh Quang, Cần Thơ ngày 11/3/2014

Tàn Nhưng Không Phế – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc Lần Thứ 46 tại chùa Thiên Quang (TX. Dĩ An - T. Bình Dương), ngày 24/06/2017