Nguồn Hạnh Phúc phần 2 – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Linh Sơn, Phước Huệ, TP Nha Trang trong Khóa tu 1 ngày an lạc

Kiếp Phù Du – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Huỳnh Quang Ni Tự trong khóa tu một ngày an lạc

Kiếp Người – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa An Lạc (Q. Thủ Đức - HCM) ngày 20-01-2019