Chìa Khóa – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Chùa Đại Phước, Tỉnh Đồng Nai ngày 8/28/2013

Hạnh Phúc Đến Từ Đâu – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Phước Viên (Quận Nình Thạnh, HCM), ngày 17-12-2017

Hoàn Lương – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Tổ Đình Long Khánh (H. Châu Phú - T. An Giang), ngày 10-05-2018

Mới – Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng tại Chùa Bồ Đề ngày 20/10/2013

Phương Pháp Giải Hạn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 12/02/2019

Ba điều hạnh phúc chân thật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 17/03/2019