Pháp thoại “Thiết lập đời sống an lạc” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại Tịnh Thật Phước Ân (TP. Cần Thơ – Tỉnh Cần Thơ) ngày 16/02/2020

vhttp://youtu.be/pVnXflXC7hQ”]

Bài liên quan